Ylläpidon tarkistuslista kiinteistön huoltajalle

Ylläpidon tarkistuslista kiinteistön huoltajalle

Ylläpidon tarkistuslista kiinteistön huoltajalle

Kosteusvauriot aiheuttavat ikäviä ongelmia, jotka voivat esimerkiksi olla haitallisia rakennuksen käyttäjien terveydelle, alentaa kiinteistön arvoa tai vaikuttaa talon rakenteisiin niitä heikentävästi.
 Kosteusvaurioiden ennaltaehkäiseminen on tärkeää turvallisuuden kannalta, terveen sisäilman varmistamiseksi rakennuksen käyttäjille sekä mahdollisten taloudellisten vaikutusten takia.

Huolellisella kosteudenhallinnalla rakennustöiden aikana pyritään varmistamaan, että rakennus on oikein käytettynä ja ylläpidettynä turvallinen ja terveellinen käyttäjilleen. Kosteudenhallintaa on tärkeää kuitenkin jatkaa koko rakennuksen elinkaaren ajan!

Rakenteiden ja pintojen kunnon seuranta edesauttaa kosteusvaurioiden havaitsemista. Näin mahdollisten kosteusvaurioiden syy voidaan selvittää jo varhaisessa vaiheessa sekä ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin viivyttelemättä.

Ohjeet kiinteistöstä vastaavalle taholle – Tarkkaile näitä asioita

Tarkistuslista – ulkopuolisten rakenteiden yleistarkastus:

Alapohja ja ryömintätila

- Poista kasvillisuus rakennuksen seinustalta
:
Kasvit varjostavat, heikentävät ilmavirtauksia ja johtavat kosteutta rakennukseen.


- Tarkista, että tuuletusaukot ovat avoinna
:
Tukkiutuneet tuuletusaukot estävät maaperästä nousevan kosteuden poistumisen.


- Varmista, ettei ryömintätilaan ole varastoitu mitään:

Ryömintätilan ilmankosteus voi olla niin korkea, että orgaanisissa aineissa alkaa syntyä mikrobikasvustoja, jotka saattavat heikentää rakennuksen sisäilmanlaatua. Varastoidut materiaalit myös heikentävät ilmavirtauksia estäen tuulettumista.

- Ryömintätilan toimivuus tarkistetaan säännöllisesti (aluksi kerran vuodessa ja sitten 5 vuoden välein):
→ Tutki, onko kosteutta kertynyt ryömintätilaan ja toimiiko tuuletus riittävällä tavalla.

→ Tarkista myös sisäpuolelta, ettei tuuletusaukkoja ole tukittu.

→ Varmista mahdollisen koneellisen kosteudenpoiston tai ilmanvaihdon toiminta vähintään 1 kerran vuodessa

Julkisivu

- Tarkista pinnoitteen kunto 1 kerran vuodessa
Tarkkaile maalipinnan muutoksia ja pinnoitemateriaalin kuntoa vuosittain. Tarkista samalla saumausten tiiveys.


- Tarkista julkisivun tuuletusraot säännöllisesti 1 kerran vuodessa
Tukossa olevat tuuletusraot estävät ulkoseinärakenteen luonnollisen kuivumisen.


- Tarkista näiden lisäksi vesipeltien liittymien ja läpivientien kunto 5 vuoden välein
. Tiiveyspuutteet mahdollistavat sade- ja sulamisveden pääsyn rakenteeseen.

Sadevesi- ja salaojajärjestelmä

- Poista kasvillisuus ja kasviperäiset roskat rakennuksen seinustalta ja sadevesijärjestelmän läheisyydestä
-Pidä polttopuut ja kasvit riittävän etäisyyden päässä seinästä
Seinustalle varastoitu irtain heikentää paloturvallisuutta ja rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta
-Tarkista salaojaverkosto 5-10 vuoden välein. (3)

- Tarkista maan kallistukset muutaman vuoden välein.
Maanpinnan kallistuksen tulisi olla rakennuksesta pois päin 1:20 kaltevuudella 3 metrin etäisyydelle rakennuksesta, jolloin päästään vähintään 15 cm:n korkeuseroon. 4)
-Puhdista sadevesiviemärikaivot ja -kourut sekä hiekkapesät 1-2 kertaa vuodessa
Tukkeutuneet kaivot ja kourut heikentävät sadevesijärjestelmän toimintaa.
-Puhdista salaojaverkosto 10 vuoden välein

Yläpohja ja vesikatot

- Tarkista ylösnostot, kittaukset ja pellitykset kerran vuodessa
. Pienetkin vuodot voivat aiheuttaa suuren kosteusvaurioriskin.


- Tarkista pinnoitteiden kunto 5 vuoden välein
Tarkkaile maalipinnan muutoksia ja pinnoitemateriaalin kuntoa. Tarkista samalla saumausten tiiveys.


 -Tarkista tuulettuva yläpohja aluksi 1 vuoden välein ja jatkossa 5 vuoden välein

→ Tuuletuksen riittävä toiminta
: Tarkista, että tuuletusraot ovat riittävät ja avoimet

→ Mahdollinen kosteuden kertyminen yläpohjaan
: Tarkista, ettei rakenteissa ole kosteuden tai valumaveden jälkiä. Kosteutta voi tulla niin kattovuodoista kuin myös veden tiivistymisestä kattorakenteen alapintaan. Tuulisella säällä myös lumi voi päästä yläpohjaan aiheuttaen sulaessaan kosteusvaurion.

- Puhdista kattokaivot, räystäskourut ja syöksytorvet 1-2 kertaa vuodessa Syksyisin puhdista tarvittaessa tiheämmin.


- Puhdista kattopinnoite aina tarvittaessa
Puhdistustarve on suurempi tasakattoisilla ja kasvillisuuden ympäröimillä rakennuksilla. Noudata puhdistus- ja huoltotoimenpiteissä pintamateriaalin valmistajan ohjeita!

Ikkunat ja ovet

- Tarkista ovien ja ikkunoiden sovitus 5 vuoden välein

- Tarkista tiivisteet käytöstä riippuen 2-5 vuoden välein ja vaihda ne tarvittaessa

- Tarkista ikkunapeltien kallistus talosta poispäin ja oikea tiiveys reunoistaan

- Puhdista ohjeiden mukaisesti korvausilmaventtiilit, esimerkiksi ikkunan yläosassa oleva matala ja leveä venttiili. Puhdistusohjeet löydät Hengitysliiton sivuilta (2)

Talotekniikka: lämmityslaitteisto ja ilmanvaihtokoneet

- Tarkista laitteiden toimivuus aina valmistajan ohjeita noudattaen, kuitenkin vähintään 1 kerran vuodessa


- Puhdista ilmanvaihtokoneet ja suodattimet vähintään 1 kerran vuodessa
. Likaiset suodattimet heikentävät ilmanvaihtoa ja sisäilmanlaatua.


- Puhdista ulkoseinässä olevat korvausilmaventtiilit
. Puhdistusohjeet löydät Hengitysliiton sivuilta (2)

Tulisijat ja savupiiput

- Tarkista tulisijan ja ympäristön kunto sekä suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin aina ennen tulen sytyttämistä.


- Tilaa ammattitaitoinen nuohooja puhdistamaan savupiiput ja tarkistamaan tulisijat ja hormit (5)

- Vakituisessa asuinkäytössä olevat rakennukset ja muuhun, kuin omaan yksityiseen käyttöön tarkoitetut, säännöllisessä käytössä olevan vapaa-ajan asunnot ja niiden saunat:
 Hormien nuohous ja tulisijojen tarkistus vähintään 1 kerran vuodessa

- Omaan yksityiseen käyttöön pääasiassa tarkoitettu vapaa-ajan asunto ja sen sauna:
 Hormien nuohous ja tulisijojen tarkistus 3 vuoden välein.
 Mikäli käyttö on aktiivista, voi nuohous olla tarpeen useamminkin.

Varmista paikalliselta pelastuslaitokselta tai sisäministeriöltä voimassaolevat määräykset, tarvittavat nuohousvälit sekä nuohoojan ammattitaitovaatimukset.

Katso esimerkiksi Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ohjeet: https://www.lup.fi/fi-FI/Turva... (luettu 7.6.2018)

Kirjoittanut Teemu Pursiainen 8.6.2018, tarkistettu 25.1.2022

kosteusmittaus FI ei vastaa muiden tahojen tekemistä toimenpiteistä. Tekstissä kerrotut ohjeet ovat yleisluontoisia ja perustuvat kirjoitushetken tietoon ja määräyksiin. Kunkin rakennuskohteen vastuuhenkilön on aina varmistettava kyseiseen kohteeseen sovellettavat säädökset sekä ohjeistus viranomaisilta, laite- ja materiaalivalmistajilta.

Lähteet:

1) Kosteudenhallinta.fi (Ympäristöministeriö, Rakennusteollisuus, Mittaviiva Oy ja Tampereen teknillinen yliopisto)
http://kosteudenhallinta.fi/in...
2) Hengitysliitto: www.hengitysliitto.fihttps://www.hengitysliitto.fi/... , luettu 30.5.2018
3)www.ymparisto.fi -websivusto (Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus SYKE, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY-keskus, Aluehallintovirasto AVI)
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/... , luettu 8.6.2018
4) Rakennusteollisuus.fi (Rakennusteollisuus RT ry)
https://www.rakennusteollisuus... , luettu 8.6.2018
5) Tulisijoja ja nuohousta koskevat lähteet:

Finlex.fi – Ajantasainen lainsäädäntö
Pelastuslaki 29.4.2011/379, Luku 3 -13§ ja Luku 9 – 59§)
http://finlex.fi/fi/laki/ajant... , luettu 7.6.2018
Sisäministeriön asetus nuohouksesta 539/2005, 2§ http://www.finlex.fi/fi/laki/a... , luettu 7.6.20118
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ohjeet
https://www.lup.fi/fi-FI/Turva... (luettu 7.6.2018)

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Päivitetty 27.4.2023

1. Soveltamisala
Näitä toimitusehtoja sovelletaan Puudelicatessenin (y-tunnus 1853854-6, jäljempänä “myyjä”) ja kuluttaja-asiakkaiden (jäljempänä “tilaaja”) välisessä tämän verkkosivuston kautta tapahtuvassa kaupankäynnissä.
Sopimusehtojen lisäksi kaupankäyntiin sovelletaan Suomen lakia ja kuluttajaviranomaisen ohjeistusta.

2. Myyjän yhteystiedot
Puudelicatessen Oy
Tammiston Kauppatie 18
01510 Vantaa
asiakaspalvelu@puudelicatessen.fi
+358207303660
Puudelicatessen ei käytä viestinnässään tekstiviestejä. Rahtiyhtiöt saattavat lähettää viestejä toimituksiin liittyen ehtojensa mukaisesti.

3. Sopimuksen syntyminen
Sopimus myyjän ja tilaajan välillä on syntynyt kun ostaja on maksanut ostoskoriin keräämänsä tuotteet ja vastaanottanut tilausvahvistuksen. Tilaajalla on velvollisuus tarkistaa tilausvahvistuksessa olevien tietojen oikeellisuus. Tilaajalla on velvollisuus ennen tilausta lukea tarkasti ja ymmärtää tuotteen tuotekuvaus sekä muut tuotesivulla annetut tiedot. Tilaaja on velvollinen katsomaan tuotekuvat ennen tilausta. Mikäli tuotetiedoissa on epäselvyyttä, virheitä tai asiakas ei ole varma tuotteen soveltuvuudesta tarkoitukseensa, tulee asiakkaan olla yhteydessä asiakaspalveluun ennen tilausta.
Puudelicatessenin periaate on toimia vilpittömästi, rehellisesti ja oikeudenmukaisesti sekä pitää kiinni siitä, mitä on luvattu ja pyrkiä pitämään kaikki sivuston tiedot ajan tasalla. Tämä ei kuitenkaan tuo ostajalle oikeutta tahallisesti väärinymmärtää omaksi edukseen, vaan tilaajan tilaajan on toimittava vastaavalla vilpittömyydellä ja avoimuudella myyjää kohtaan. Tilaajan on ilmoitettava myyjälle ennen tilausta, mikäli havaitsee annetuissa tiedoissa ristiriitaa, epäilee tuotetietojen olevan muuten virheellisiä tai kokee tiedot vaikeaselkoisiksi. Tilaajan on myös ilmoitettava, mikäli hänellä on tuotteen normaalista luonteesta poikkeavia odotuksia (esimerkiksi tilaaja odottaa oksatonta puutuotetta, vaikka puissa luonnollisesti on oksia). Myyjällä on oikeus perua kauppa ennen toimitusta, mikäli myyjä epäilee tilaajan väärinkäytöstä tai muuta vilpillistä toimintaa. Myyjällä on oikeus perua kauppa myös mikäli tuotetidoissa, esimerkiksi hinnassa, on ollut niin oleellinen virhe, että tilaajan olisi tullut tilausta tehdessään ymmärtää annettu tieto virheelliseksi.
Mikäli tilaajana on yritys ja myynti on luotollista (laskutus), vastaa tilaajan yhteyshenkilöksi nimetty henkilö Puudelicatessenin tuote- ja palvelulaskujen suorittamisesta yhteisvastuullisesti tilaajana toimivan yrityksen kanssa.

4. Myytävät tuotteet
Myytävistä tuotteista on pyritty antamaan sivuilla kaikki oleellinen ja oikea tieto ostopäätöksen tekemistä varten. Mikäli olet epävarma tuotteen soveltuvuudesta tarpeeseesi, varmista meiltä tuotteen sopivuus ennen tilausta. Tuotteiden käyttäminen muihin tarkoituksiin kuin tuotesivuilla tai tuotteen ohjeissa on mainittu, on kiellettyä. Tuotteiden käyttäminen tarkoituksiin, joissa on ilmeinen vaara aiheuttaa vahinkoa ihmisille, eläimille tai omaisuudelle, on kielletty.
Valtaosa tuotteistamme on luonnontuotteita, kuten puuta. Puumateriaalin luonteen vuoksi täysin tyhjentävää kuvausta esim. parkettilattian tai listan ulkonäöstä on mahdotonta antaa. Puu on luonnontuote, joten jokainen kappale on uniikki. Puun väsisävyyn vaikuttavat lukuisat tekijät. Näitä ovat muun muassa, muttei yksinomaan, kasvupaikan maaperän mineraalit, auringonvalon määrä ja kasvukauden pituus puuyksilöiden välisten ja sisäisten värivaihteluiden lisäksi. Jotkin tilauksesta valmistettavien tuotteiden ominaisuudet, kuten esimerkiksi parkettilaudan pituus tai leveys, saattavat hieman poiketa ilmoitetusta. Näissä tapauksissa asiakkaaseen pyritään olemaan yhteydessä ennen toimitusta ja varmistamaan tuotteen sopivuus asiakkaan tarpeeseen. Kaikkiin puutuotteiden kuviin, asiakkaalle toimitettuihin tai myyntinäyttelyllä esillä olleisiiin malleihin ja muihin visuaalisiin tuote-esityksiin on suhtauduttava viitteellisinä esimerkkeinä.
Tuotteiden laadussa noudatetaan Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset SisäRYL2013 normeja.
Tuotevalikoima ja tuotteiden hinnat voimassa toistaiseksi ja niitä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

5. Toimitusaika
Tuotteet pyritään toimittamaan tilaajalle mahdollisimman pian tilauksen tapahduttua valitun toimitustavan ilmoitetun toimitusajan puitteissa. Osa tuotteista on valmistetaan tilauksesta, jolloin toimitusaika voi olla pidempi. Sivustolla saatetaan antaa aika-arvioita tuotteiden valmistusajoista, mutta toimitusajan ollessa kriittinen tilaajan tulee aina varmistaa tuotteen tarkempi valmistusaika ennen tilausta. Mikäli myyjä arvioi toimitusajan ylittävän neljä viikkoa tai poikkeavan oleellisesti tuotetiedoissa olevasta arviosta, ilmoitetaan tästä tilaajalle erikseen. Kaikki toimitusajat ovat arvioita, eikä päivän tarkkoja toimitusaikoja voida yleensä antaa.
Force majeure -tilanteiden aiheuttamissa viiveistä mahdollisesti aiheutuva vahinko jää tilaajan kannettavaksi. Tällaisia tilanteita ovat muun muassa, muttei yksinomaan, lakot ja muut työtaistelut, äärimmäiset sääilmiöt, kuljetusliikkeen kalustolle aiheutunut onnettomuus/vikaantuminen, tehtaan yllättävä tuotantokatkos (tulipalo, tulva jne.), avainhenkilömme sairastuminen tai näihin rinnastettava tapahtuma.

6. Toimitukset
Toimitukset tapahtuvat pääosin rahtikuljetuksina kuorma-autolla tilaajan ilmoittamaan osoitteeseen tai DB Schenkerin tai Postin pakettipalveluna Postin ehtojen mukaisesti.
Kuljetusliike purkaa lastin kuorma-autosta pihaan/noutopisteeseen, minkä jälkeiset tavaran siirrot ovat tilaajan vastuulla. Tilaaja on velvollinen ilmoittamaan myyjälle puhelinnumeronsa toimitusajankohdan sopimista varten. Tilaaja on velvollinen vastaanottamaan tuotteet toimitusajankohtana (pääasiallisesti tuotteita toimitetaan vain virka-aikana). Toimitamme tuotteita ainoastaan Manner-Suomen alueelle. Alueet, joille toimittaminen edellyttää lauttaa tai muuta vesiliikennevälinettä, sovitaan erikseen. Kohteeseen on päästävä kuorma-autolla.
Mikäli tilaaja ei vastaanota tuotteita sovitusti ja uusintatoimituksesta aiheutuu myyjälle lisäkuluja, veloitetaan kaikki tällaiset kulut tilaajalta.
Tilaajalla on velvollisuus tarkistaa päällisin puolin tuotteiden kunto ja tehdä mahdollisista näkyvistä kuljuetusvaurioista välittömästi merkintä rahtikirjaan sekä ilmoitus myyjälle. Vastaanottamisen jälkeen kuljetusvaurioista ei voi reklamoida.

7. Peruutusoikeus ja palautukset
Tilaajalla (ei yritysasiakaat) on kuluttajansuojalain mukainen 14 vuorokauden peruutusoikeus tavaroiden vastaanottamisesta lukien. Peruutuksesta on toimitettava kirjallinen peruutusilmoitus myyjälle viipymättä (kuitenkin 14 vuorokauden kuluessa).
Peruutus-/palautusoikeus ei koske räätälöityjä tuotteita, kuten mittaan sahatut tai tilauksesta pintakäsitellyt tuotteet.
Peruutus-/palautusoikeus ei koske myyntinäyttelyssä tai käynnin perusteella tehtyjä tilauksia eikä yritysasiakkaita.
Mikäli toimitus tapahtuu noutopisteeseen, lähetystä ei saa jättää noutamatta. Palautettava tuote on otettava vastaan ja lähetettävä takaisin Puudelicatessenin erikseen palautusilmoituksen jälkeen antaman ohjeen mukaisesti. Noutamatta jätettyjen Puudelicatessenille ohjeen vastaisesti palautuneiden lähetysten käsittely- ja varastoonpalautuskustannuksista vastaa tilaaja.
Ellei muuta kirjallisesti sovita, palautusrahdin kuljettaa DB Schenker. Palautuksen kuljetuskustannukset maksaa tilaaja. Mikäli palautus tehdään “asiakaspalautuksena” myyjän sopimusta hyödyntäen, vähennetään hyvityksestä toteunut rahtikustannua. Yhden parkettilavan (10 – 1000 kg) palautusrahti maksaa noin 250 €, pitkillä paketeilla 50 € luokkaa ja noutopistepaketeilla noin 10 €.
Koska puu on herkkää kosteudelle, on tilaaja velvollinen säilyttämään tuotteita kuivassa ja lämpimässä myyjän ohjeiden mukaisesti palautukseen asti. Tilaaja on velvollinen pakkaamaan palautettavat tuotteet asianmukaisesti.

8 Takuu
Myymillämme valmiilla tuotteilla, kuten lautaparketeilla, on tuotekuvauksessa ilmoitettu valmistajan myöntämä takuu. Takuu ei kata normaalista kulumisesta, virheellisestä säilytyksestä, asennuksesta, käytöstä, hoidosta tai korjausyrityksistä syntyneitä vahinkoja. Tuotteen valmistajien takuuehtoja sovelletaan ja ne toimitetaan tuotteen mukana tai pyyynnöstä sähköisesti. Takuun voimassaolo edellyttää tarkkaa asennus- ja hoito-ohjeiden noudattamista erityisesti lämpötila- ja kosteusolosuhteiden osalta.
Rakennustarvikkeilla (liimat, lakat, listat jne.) ei tuotteiden luonteen vuoksi ole takuuta. Ongelmatilanteet ratkaistaan tapauskohtaisesti sen mukaan, mikä on tuotteen tyyppi, käyttötarkoitus, käyttö- ja asennustapa, ikä jne. seikat huomioiden oikeudenmukaista ja kohtuullista. Näillä tuotteilla on myös erityisen tärkeää noudattaa kaikkia ohjeita huolellisesti ja käyttää tuotteita vain ohjeistuksen mukaisesti.
Virhetilanteissa ota yhteys myyjään heti poikkeaman havaittuasi mahdollisten toimenpiteiden sopimiseksi.
Myyjällä on oikeus korjata tai korjauttaa kolmannen osapuolen toimesta virheellinen tuote parhaaksi katsomallaan tavalla. Mahdollinen korjaustoimenpide ei pidennä alkuperäistä takuuaikaa.
Kaikkia puutuotteitamme on käytettävä sisätiloissa ja hoidettava asianmukaisesti annettujen ohjeiden mukaisesti. Puu on luonnonmateriaali, johon vaikuttaa jatkuvasti ympäröivän ilman kosteus. Suuri ilmankosteus saa puun turpoamaan ja alhainen ilmankosteus voi puolestaan saa puun kutistumaan. Talviaikaan sisätilojen lämmitys saa usein aikaan hyvin alhaisen ilmankosteuden ja aiheuttaa rakoja tai säröjä puumateriaaleihin. Kaikki puutuotteemme on suunniteltu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa, joissa ilman lämpötila on jatkuvasti 16 – 23 °C ja ilman suhteellinen kosteus 35 – 60 %. Erityisesti talvella on kiinnitettävä huomiota ilman riittävään kosteuteen. Liian kuiva ilma aiheuttaa puulattian ja muun puutuotteen rakoilua ja pahimmillaan pysyviä vaurioita puumateriaaleille.

Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio

Rekisterinpitäjä
Puudelicatessen Oy
Y-tunnus: 1853854-6
osoite: Tammiston Kauppatie 18, 01510 Vantaa
p. +358207303660
sähköposti: asiakaspalvelu@puudelicatessen.fi

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö
Teemu Pursiainen
p. +358207303660
sähköposti: asiakaspalvelu@puudelicatessen.fi

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

-Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn
-Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde
-Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen asiakassuhteeseen
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen velvoitteden
suorittamiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietojen luovuttaminen
Henkilötietoja luovutetaan rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen velvoitteden
suorittamisen edelyttämässä laajuudessa.
-Tavarantoimittajille ja rahdinkuljettajille materiaalitoimituksia sekä materiaalitakuita varten
-Tilitoimistolle kirjanpidon edellyttämässä laajuudessa
-Aliurakoitsijoille työsuoritusten edellyttämässä laajuudessa

Henkilötietojen siirto EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Suosimme sellaisia palveluntarjoajia, joiden palvelimet sijaitsevat EU-alueella. Käytämme toiminnassamme kuitenkin myös sellaisia hyvämaineisia ja luotettavia ulkopuolisia palveluntarjoajia, joiden palvelimet sijaitsevat EU:n ulkopuolella, jolloin tietoja siirretään rajatusti myös EU:n / ETA:n ulkopuolelle.EU:n / ETA:n ulkopuolelle siirrettäessä siirto tapahtuu EU-U.S. Privacy Shield -järjestelyllä, käyttäen EU-komission mallisopimuslausekkeita tai muuta lainsäädännön sallimaa siirtomekanismia. Huolehdimme tällöin muun muassa sopimuksin siitä, että tietojesi luottamuksellisuus säilyy ja että tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti.

Henkilötietojen suojaus
Henkilötietoja sisältävät fyysiset dokumentit säilytetään lukituissa tiloissa. Tiedostot
salasanasuojatulla palvelimella.

Tietojen säilytysaika
Tarpeettomat henkilötiedot poistetaan rekisteristä puolivuosittain.
Tiedot tilauksista säilytetään takuuajan ja kirjanpidon edellyttämä aika, vähintään kuusi (6) vuotta.

Profilointi
Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos
käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan.
Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla
tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos
a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn
ole muuta laillista perustetta; tai
c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos
a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan
niiden käytön rajoittamista; tai
c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta
rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Vastustamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin
tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.
Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi
osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää
rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi,
esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa
vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien
profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän
vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset
tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva
tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot,
että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen
liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön
sähköpostitse osoitteeseen myynti@lattia-asennus.fi tai postitse osoitteeseen Kotikyläntie 10 .

Evästeet

Käytämme evästeitä:

- verkkosivujen käytön sujuvoittamiseen
- henkilökohtaisten asetusten tallentamiseen (esim. ostoskori)
- mainosten kohdentamiseen
- käyttäjän tunnistamiseen
- tilastotietointiin ja markkinoinnin seurantaan

Käyttämällä internetsivustoamme hyväksyt välttämättömien evästeiden käytön.

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit

Päivitä suostumus