Kosteusvaurio jääkaapin alla (kuva Teemu Pursiainen)

Kosteusvaurio jääkaapin alla (kuva Teemu Pursiainen)

Yleisimmät kosteusvauriot ja niiden havaitseminen

Kaikkien rakennusten tulisi toimia niin, että sisätiloissa on miellyttävä oleskella, työskennellä tai asua. Ihmisen kannalta terveellinen ja miellyttävä tasapaino sisäilmassa saavutetaan, kun ilmanlaatu ja ilmanvaihto on hyvä, lämpötila on 20-23 °C välillä ja ilmankosteus on noin 40-60 %RH. Rakennuksen ulkokuoren eli vaipan tehtävä on mahdollistaa toiminta rakennuksen sisällä suojassa muun muassa sää- ja lämpötilavaihteluilta sekä melulta(1).

Sisäilma ei ole normaalisti steriiliä vaan siinä esiintyy jonkin verran mikrobeja ja homesienten partikkeleita(1). Rakennuksen kosteudenhallinnalla ennaltaehkäistään haitallisille mikrobeille suotuisia kasvuolosuhteita. On tärkeää havaita mahdolliset kosteusvauriot ajoissa, jotta vaurion syy löydetään ja korjataan mahdollisimman pian. Näin voidaan välttyä laajemmilta vaurioilta rakennukselle, haitoilta ihmisten terveydelle sekä turhilta saneerauskustannuksilta.

Rakenteiden sisälle kehittyneen mikrobikasvuston havaitseminen on hankalaa ja sen vuoksi on tärkeä ennaltaehkäistä niiden syntyminen huolehtimalla rakenteiden tuuletuksesta ja oikeasta kosteusteknisestä toimivuudesta.

Kosteusvaurioiden yleisimpiä merkkejä

Kosteusvauriot voivat ilmetä eri tavoin ja osa niistä on havaittavissa aistinvaraisesti. Joitain kosteusvaurion merkkejä:

Epämiellyttävä haju

  Homeen haju tai esimerkiksi maakellarimainen, tunkkainen haju voi olla merkki kosteusvauriosta. Haastavaksi homevaurioiden havaitsemisen hajuaistilla tekee se, että homevauriot kehittyvät pikkuhiljaa ajan kuluessa ja rakennuksessa asuvien hajuaisti tottuu hajumuutoksiin. Näin ollen asukas itse ei välttämättä huomaa voimakastakaan homeen hajua, vaikka ulkopuolinen tunnistaisikin sen helposti. Pitkälle edennyt kosteusvaurio voi tartuttaa homeen hajun myös vaatteisiin. Pitkäaikainen altistus homeen aineenvaihduntatuotteille voi olla terveydelle haitallista.

  Pintamateriaalin irtoaminen tai muutokset

  Kosteuden pääsy rakenteisiin voi aiheuttaa pintamateriaaleissa silmin havaittavia pinta- tai värimuutoksia. Riippuen kosteuden lähteestä pintamateriaalissa saattaa näkyä selkeä läikkä (esimerkiksi kattovuodot) tai selvää kupruilua maalipinnassa. Parketeilla ja muilla puupohjaisilla materiaaleilla voi ilmetä väri- ja muodonmuutoksia tai rakoilua. Kylpyhuoneessa esimerkiksi irtoavat laatat saattavat olla merkki rakenteiden sisälle päässeestä kosteusvauriosta.

  Kosteus on irroittanut lautaparketin pintasäleitä alustastaan. (kuva Teemu Pursiainen)

  Vesivuodot

  Rakennuksissa kannattaa ottaa käyttöön menetelmiä, jotka tukevat vesivuotojen havaitsemista ennen, kuin ne aiheuttavat kosteusvaurioita. Yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa suurten kodinkoneiden alle laitettavaa vesikaukaloa, jonka taka- ja sivureunat on kohotettu. Tällöin mahdollisesti laitteesta tuleva vesi voidaan havaita sen kulkeutuessa kaukalon etuosaan. Saatavilla on myös kehittyneitä teknisiä vuodonilmaisimia, jotka hälyttävät mahdollisista vesivuodoista äänimerkein (2).

  Suuremmat vesivuodot havaitaan monesti lammikoitumisena pinnoilla (kuva Teemu Pursiainen)

  Näkyvät mikrobikasvustot

  Pitkälle edenneessä kosteusvauriossa saattaa olla näköaistilla havaittavaa mikrobikasvustoa. Kosteusvauriot kehittyvät usein piilossa, joten aistinvaraisesti havaittavia mikrobikasvustoja voi olla vaikea löytää. Kuitenkin esimerkiksi kodinkoneiden alustat ja taustat kannattaa tarkistaa säännöllisesti, jotta mahdolliset kosteusvauriot voidaan havaita nopeasti.

  Puretun komeron takaa löytyi näkyvä mikrobivaurio. Vaurio oli aiheutunut huoneessa harrastetun tomaatinviljelyn synnyttämän erittäin kostean sisäilman kohdatessa komeron takana rakennuksen ulkonurkassa viileämmän ulkoseinän, mistä on aiheutunut kosteuden tiivistymistä ja hyvät kosteat olosuhteet mikrobikasvustolle. (kuva Teemu Pursiainen)

  Tyypillisiä kosteusvaurioiden aiheuttajia

  Suunnittelu- ja rakennusvirheet:
  
Kosteusvaurioita saattaa syntyä, mikäli rakennuksen puurungon alapuu on sijoitettu betonilaatan alapuolelle tai sen sisään. Virheellisesti tehty vedeneristys tai sen puuttuminen kokonaan voi aiheuttaa kosteusongelmia märkätiloissa. Maanrakennuksessa tehdyt virheet, kuten esimerkiksi puutteellinen salaojitus ja maan kallistukset taloon päin, tuovat ulkopuolista kosteutta rakenteisiin. Kosteutta voi päästä rakenteisiin ulkovaipan puutteellisesti tiivistetyistä läpivienneistä. Myös rakennuksen ulkoverhouksen huonosti toimiva tuuletus voi aiheuttaa kosteusongelmia.

  Rakennusvaiheessa kastuneet tai käyttötarkoitukseen soveltumattomat materiaalit aiheuttavat myös rakennuksen elinkaaren aikana kosteusongelmia. Puutteellisesti lämpöeristetyt vesiputket voivat jäätyessään vaurioitua ja aiheuttaa vesivahinkoja.

  Kosteusvaurio kylpyhuoneessa puretun paneeliseinän takana. Rakenteiden sisälle kehittyneen mikrobikasvuston havaitseminen on hankalaa ja sen vuoksi on tärkeä ennaltaehkäistä niiden syntyminen huolehtimalla rakenteiden tuuletuksesta ja oikeasta kosteusteknisestä toimivuudesta. (kuva Teemu Pursiainen)

  Hoito- ja kunnossapitovirheet:
  
Kosteusvaurioita saattaa aiheutua myös rakennuksen käyttäjien toiminnasta. Esimerkiksi ilmanvaihdossa säästäminen ilmanvaihdon tehoa pienentämällä heikentää rakennuksen sisällä olevan kosteuden mahdollisuutta tuulettua suunnitellulla tavalla. Siivouksessa liiallinen vedenkäyttö voi pilata suoraan herkkiä materiaaleja, kuten parkettilattian tai laminaatin. Muovilattialla liiallinen siivousvesi voi imeytyä saumojen ja reikien kautta alapuoliseen rakenteeseen, mistä se ei pääse kuivumaan helposti pois.

  Väärin toteutetut remontit aiheuttavat usein ongelmia. Esimerkiksi tiivis lattiamateriaali saatetaan asentaa parkettilattian päälle alustalla, johon nousee maaperästä kosteutta. Tällöin maaperästä noussut kosteus jää lattiarakenteeseen luoden otolliset olosuhteet mikrobivaurion syntymiselle. Puualustan päälle ei tulisikaan asentaa vesihöyryntiivistä materiaalia, ellei voida varmistua rakenteen täydellisestä tuulettumisesta.

  Kosteusvaurioihin reagoiminen

  Rakennuksen käyttäjän havaitessa kosteusvaurion merkkejä on asiasta syytä ilmoittaa viipymättä rakennuksen kunnossapidosta vastaavalle taholle. Mikäli kosteusvaurio on pääsyt syntymään, sen korjaaminen tulee suorittaa riittävän ammattitaidon omaavan tahon tekemänä. Kosteusmittauksin mahdollinen kosteusvaurio on todennettavissa. On tärkeää poistaa rakennuksesta jo kastuneet materiaalit sekä ennaltaehkäistä uusien kosteusvaurioiden syntyminen ammattimaisin korjaustoimenpitein.

  Kosteusvaurioiden havaitseminen

  - Säännölliset tarkastukset riskipaikoissa siivouksen yhteydessä: Allaskaapit, hanaliitokset, kodinkoneiden taustat, märkätilojen pinnat

  - Sisäilman lämpötilan ja kosteuden tarkkailu etenkin märkätiloissa ja mahdolliset hajuhavainnot

  - Pintamateriaalien tarkistaminen ja reagointi mahdollisiin muutoksiin

  - Ilmanvaihdon riittävyyden tarkastelu etenkin vanhemmissa rakennuksissa: ikkunoihin tiivistyvät vesihöyrypisarat tai hitaasti kuivuva suihkutila saattaa altistaa kosteusvaurioiden syntymiselle

  - Tarvittaessa kosteusvaurion todentaminen luotettavin kosteusmittauksin

  - Kosteusvaurion voi havaita myös läikkänä tai värimuutoksena pinnoilla.

  Kirjoittanut Teemu Pursiainen 14.3.2018, tarkistettu 25.1.2022

  kosteusmittaus FI ei vastaa muiden tahojen tekemistä toimenpiteistä. Tekstissä kerrotut ohjeet ovat yleisluontoisia ja perustuvat kirjoitushetken tietoon ja määräyksiin. Kunkin rakennuskohteen vastuuhenkilön on aina varmistettava kyseiseen kohteeseen sovellettavat säädökset sekä ohjeistus viranomaisilta, laite- ja materiaalivalmistajilta.

  Lähteet:

  1) RIL 250-2011. Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen. 2011. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Saarijärven Offset Oy, Saarijärvi. ”Punainen kirja”

  2) Rakentamisen kosteudenhallinta, www.kosteudenhallinta.fihttp://www.kosteudenhallinta.f... , luettu 13.3.2018

  3) Betonilattiarakenteiden kosteudenhallinta ja päällystäminen. 2008. Betonikeskus ry. Suomen Betonitieto Oy.

  4) Kosteus- ja homevauriot – Ratkaisuja työpaikoille. 2015. Työterveyslaitos.

  5) Ympäristöopas 2016 – Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus. 2017. Ympäristöministeriö. Toim. Miia Pitkäranta. 2. painos. Hansaprint Oy, Turenki.

  ***

  Ostoskorisi on tyhjä

  Toimitusehdot

  Päivitetty 27.2.2023

  1. Soveltamisala
  Näitä toimitusehtoja sovelletaan Puudelicatessenin (y-tunnus 1853854-6, jäljempänä “myyjä”) ja kuluttaja-asiakkaiden (jäljempänä “tilaaja”) välisessä tämän verkkosivuston kautta tapahtuvassa kaupankäynnissä.
  Sopimusehtojen lisäksi kaupankäyntiin sovelletaan Suomen lakia ja kuluttajaviranomaisen ohjeistusta.

  2. Myyjän yhteystiedot
  Puudelicatessen Oy
  Tammiston Kauppatie 18
  01510 Vantaa
  asiakaspalvelu@puudelicatessen.fi
  +358207303660

  3. Sopimuksen syntyminen
  Sopimus myyjän ja tilaajan välillä on syntynyt kun ostaja on maksanut ostoskoriin keräämänsä tuotteet ja vastaanottanut tilausvahvistuksen. Tilaajalla on velvollisuus tarkistaa tilausvahvistuksessa olevien tietojen oikeellisuus.
  Myyjällä on oikeus perua kauppa ennen toimitusta, mikäli myyjä epäilee tilaajan väärinkäytöstä. Tilaajan on toimittava vilpittömästi ja ilmoitettava myyjälle ennen tilausta, mikäli epäilee tuotetietojen olevan virheellisiä. Myyjällä on oikeus perua kauppa myös mikäli tuotetidoissa, esimerkiksi hinnassa, on ollut niin oleellinen virhe, että tilaajan olisi tullut tilausta tehdessään ymmärtää annettu tieto virheelliseksi.
  Checkout maksuehdot

  4. Myytävät tuotteet
  Myytävistä tuotteista on pyritty antamaan sivuilla kaikki oleellinen ja oikea tieto ostopäätöksen tekemistä varten. Mikäli olet epävarma tuotteen soveltuvuudesta tarpeeseesi, varmista meiltä tuotteen sopivuus ennen tilausta.
  Puumateriaalin luonteen vuoksi täysin tyhjentävää kuvausta esim. parkettilattian tai listan ulkonäöstä on mahdotonta antaa. Puu on luonnontuote, joten jokainen kappale on uniikki. Jotkin tuotteen ominaisuudet, esimerkiksi parkettilaudan pituus tai leveys, saattavat hieman poiketa ilmoitetusta. Näissä tapauksissa asiakkaaseen pyritään olemaan yhteydessä ennen toimitusta ja varmistamaan tuotteen sopivuus asiakkaan tarpeeseen.
  Tuotteiden laadussa noudatetaan Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset SisäRYL2013 normeja.
  Tuotevalikoima ja tuotteiden hinnat voimassa toistaiseksi ja niitä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

  5. Toimitusaika
  Tuotteet pyritään toimittamaan tilaajalle mahdollisimman pian tilauksen tapahduttua valitun toimitustavan ilmoitetun toimitusajan puitteissa. Osa tuotteista on valmistetaan tilauksesta, jolloin toimitusaika voi olla pidempi. Mikäli myyjä arvioi toimitusajan ylittävän neljä viikkoa tai poikkeavan tuotetiedoissa olevasta arviosta, ilmoitetaan tästä tilaajalle erikseen.

  6. Toimitukset
  Toimitukset tapahtuvat pääosin rahtikuljetuksina kuorma-autolla tilaajan ilmoittamaan osoitteeseen tai Postin pakettipalveluna Postin ehtojen mukaisesti. Kuljetusliike purkaa lastin kuorma-autosta, minkä jälkeiset tavaran siirrot ovat tilaajan vastuulla. Tilaaja on velvollinen ilmoittamaan myyjälle puhelinnumeronsa toimitusajankohdan sopimista varten. Tilaaja on velvollinen vastaanottamaan tuotteet sovittuna ajankohtana (pääasiallisesti tuotteita toimitetaan vain virka-aikana). Toimitamme tuotteita ainoastaan Manner-Suomen alueelle. Alueet, joille toimittaminen edellyttää lauttaa tai muuta vesiliikennevälinettä, sovitaan erikseen. Kohteeseen on päästävä kuorma-autolla.
  Tilaajalla on velvollisuus tarkistaa tuotteiden kunto ja tehdä mahdollisista näkyvistä vaurioista välittömästi merkintä rahtikirjaan sekä ilmoitus myyjälle.

  7. Peruutusoikeus ja palautukset
  Tilaajalla on kuluttajansuojalain mukainen 14 vuorokauden peruutusoikeus tavaroiden vastaanottamisesta lukien. Peruutuksesta on toimitettava kirjallinen peruutusilmoitus myyjälle viipymättä (kuitenkin 14 vuorokauden kuluessa).
  Peruutus-/palautusoikeus ei koske räätälöityjä tuotteita, kuten mittaan sahatut tai tilauksesta pintakäsitellyt tuotteet.
  Peruutus-/palautusoikeus ei koske myymälässä tehtyjä tilauksia eikä yritysasiakkaita.
  Mikäli toimitus tapahtuu noutopisteeseen, lähetystä ei saa jättää noutamatta. Palautettava tuote on otettava vastaan ja lähetettävä takaisin Puudelicatessenin erikseen palautusilmoituksen jälkeen antaman ohjeen mukaisesti. Noutamatta jätettyjen Puudelicatessenille ohjeen vastaisesti palautuneiden lähetysten käsittely- ja varastoonpalautuskustannuksista vastaa tilaaja.
  Ellei muuta kirjallisesti sovita, palautusrahdin kuljettaa Shipit. Palautuksen kuljetuskustannukset maksaa tilaaja. Yhden parkettilavan (10 – 1000 kg) palautusrahti maksaa noin 250 €.
  Koska puu on herkkää kosteudelle, on tilaaja velvollinen säilyttämään tuotteita kuivassa ja lämpimässä myyjän ohjeiden mukaisesti palautukseen asti. Tilaaja on velvollinen pakkaamaan palautettavat tuotteet asianmukaisesti.

  8 Takuu
  Myymillämme valmiilla tuotteilla, kuten lautaparketeilla, on tuotekuvauksessa ilmoitettu valmistajan myöntämä takuu. Takuu ei kata normaalista kulumisesta, virheellisestä säilytyksestä, asennuksesta, käytöstä, hoidosta tai korjausyrityksistä syntyneitä vahinkoja. Tuotteen valmistajien takuuehtoja sovelletaan ja ne toimitetaan tuotteen mukana tai pyyynnöstä sähköisesti. Takuun voimassaolo edellyttää tarkkaa asennus- ja hoito-ohjeiden noudattamista erityisesti lämpötila- ja kosteusolosuhteiden osalta.
  Rakennustarvikkeilla (liimat, lakat, listat jne.) ei tuotteiden luonteen vuoksi ole takuuta. Ongelmatilanteet ratkaistaan tapauskohtaisesti sen mukaan, mikä on tuotteen tyyppi, käyttötarkoitus, käyttö- ja asennustapa, ikä jne. seikat huomioiden oikeudenmukaista ja kohtuullista.
  Virhetilanteissa ota yhteys myyjään heti poikkeaman havaittuasi toimenpiteiden sopimiseksi.
  Myyjällä on oikeus korjata tai korjauttaa kolmannen osapuolen toimesta virheellinen tuote parhaaksi katsomallaan tavalla. Mahdollinen korjaustoimenpide ei pidennä alkuperäistä takuuaikaa.

  Tietosuojaseloste

  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio

  Rekisterinpitäjä
  Puudelicatessen Oy
  Y-tunnus: 1853854-6
  osoite: Tammiston Kauppatie 18, 01510 Vantaa
  p. +358207303660
  sähköposti: asiakaspalvelu@puudelicatessen.fi

  Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö
  Teemu Pursiainen
  p. +358207303660
  sähköposti: asiakaspalvelu@puudelicatessen.fi

  Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
  Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

  -Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn
  -Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde
  -Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen asiakassuhteeseen
  Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen velvoitteden
  suorittamiseksi.

  Säännönmukaiset tietolähteet
  Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.

  Henkilötietojen luovuttaminen
  Henkilötietoja luovutetaan rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen velvoitteden
  suorittamisen edelyttämässä laajuudessa.
  -Tavarantoimittajille ja rahdinkuljettajille materiaalitoimituksia sekä materiaalitakuita varten
  -Tilitoimistolle kirjanpidon edellyttämässä laajuudessa
  -Aliurakoitsijoille työsuoritusten edellyttämässä laajuudessa

  Henkilötietojen siirto EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
  Suosimme sellaisia palveluntarjoajia, joiden palvelimet sijaitsevat EU-alueella. Käytämme toiminnassamme kuitenkin myös sellaisia hyvämaineisia ja luotettavia ulkopuolisia palveluntarjoajia, joiden palvelimet sijaitsevat EU:n ulkopuolella, jolloin tietoja siirretään rajatusti myös EU:n / ETA:n ulkopuolelle.EU:n / ETA:n ulkopuolelle siirrettäessä siirto tapahtuu EU-U.S. Privacy Shield -järjestelyllä, käyttäen EU-komission mallisopimuslausekkeita tai muuta lainsäädännön sallimaa siirtomekanismia. Huolehdimme tällöin muun muassa sopimuksin siitä, että tietojesi luottamuksellisuus säilyy ja että tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti.

  Henkilötietojen suojaus
  Henkilötietoja sisältävät fyysiset dokumentit säilytetään lukituissa tiloissa. Tiedostot
  salasanasuojatulla palvelimella.

  Tietojen säilytysaika
  Tarpeettomat henkilötiedot poistetaan rekisteristä puolivuosittain.
  Tiedot tilauksista säilytetään takuuajan ja kirjanpidon edellyttämä aika, vähintään kuusi (6) vuotta.

  Profilointi
  Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

  Rekisteröidyn oikeudet

  Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos
  käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

  Oikeus tietojen oikaisemiseen
  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan.
  Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla
  tarvittavat lisätiedot.

  Oikeus tietojen poistamiseen
  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos
  a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
  b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn
  ole muuta laillista perustetta; tai
  c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

  Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos
  a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
  b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan
  niiden käytön rajoittamista; tai
  c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta
  rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

  Vastustamisoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin
  tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.
  Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi
  osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää
  rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi,
  esittämiseksi tai puolustamiseksi.
  Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa
  vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien
  profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

  Oikeus peruuttaa suostumus
  Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän
  vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

  Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot
  jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset
  tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

  Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva
  tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot,
  että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

  Yhteydenotot
  Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen
  liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön
  sähköpostitse osoitteeseen myynti@lattia-asennus.fi tai postitse osoitteeseen Kotikyläntie 10 .

  Evästeet

  Käytämme evästeitä:

  - verkkosivujen käytön sujuvoittamiseen
  - henkilökohtaisten asetusten tallentamiseen (esim. ostoskori)
  - mainosten kohdentamiseen
  - käyttäjän tunnistamiseen
  - tilastotietointiin ja markkinoinnin seurantaan

  Käyttämällä internetsivustoamme hyväksyt evästeiden käytön.

  Ostoskoriin käytetyt lahjakortit