Kosteusmittaus – Uudisrakennuskohteen lattiabetonin kuivuminen

Kosteusmittaus – Uudisrakennuskohteen lattiabetonin kuivuminen

Kosteusmittaus – Uudisrakennuskohteen lattiabetonin kuivuminen

Kosteusmittaus – Uudisrakennuskohteen lattiabetonin kuivuminen

Betonin valmistamiseen käytetystä vedestä osa reagoi sementin kanssa ja jää kemiallisesti sitoutuneena betoniin. Loppuosa pyrkii poistumaan rakenteesta, kunnes on saavutettu tasapainokosteus ympäristön kanssa. Sisärakenteissa tämä on n. 50% RH (suhteellinen kosteus). Betonin kuivumisen voi mieltää samoin kuin lämpötilan tasapainottumisen. Jos huoneeseen tuodaan kylmä tai kuuma esine, se pyrkii saavuttamaan saman lämpötilan ympäristön kanssa.

Kosteusmittaus – Uudisrakennuskohteen lattiabetonin kuivuminen

Betonin valmistamiseen käytetystä vedestä osa reagoi sementin kanssa ja jää kemiallisesti sitoutuneena betoniin. Loppuosa pyrkii poistumaan rakenteesta, kunnes on saavutettu tasapainokosteus ympäristön kanssa. Sisärakenteissa tämä on n. 50% RH (suhteellinen kosteus). Betonin kuivumisen voi mieltää samoin kuin lämpötilan tasapainottumisen. Jos huoneeseen tuodaan kylmä tai kuuma esine, se pyrkii saavuttamaan saman lämpötilan ympäristön kanssa.

Kosteudenhallinnan haasteet

Vieläkin osalla rakennustyömaista käytetään vanhentuneita ja epäluotettavia menetelmiä. Vanhat ”sentti ja viikko”-tyyppiset nyrkkisäännöt eivät ole luotettava. Nykyisin käytetään normaalin betonin lisäksi muun muassa nopeasti pinnoitettavaa (NP) ja nopeasti kovettuvaa (NK) betonia. Työmaiden olosuhteiden lisäksi eri betonityyppien kuivumisajat vaihtelevat.

Myös mittaamiseen ja mittaamistapoihin on tullut muutoksia, jolloin 1980-luvun ohjeilla mitattuna 70%:n suhteellinen kosteus voi nykyisillä standardeilla ja mittaustavoilla mitattuna olla 90%. Esimerkiksi parketin asentamisen raja-arvot olivat vielä 00-luvullakin lähteestä riippuen 60–85 %, mutta nykyisiä mittausohjeita käyttäen 60 % raja-arvoon pääsemiseen voi hyvissäkin olosuhteissa kestää pitkälle toista vuotta.

Kosteudenhallinnan laiminlyönnin seuraukset

Sisäilmaongelmat

Kosteus luo kosteusvauriomikrobeille, kuten homeelle, oivat kasvuolosuhteet 1) ja siksi on tärkeää varmistua kosteuden riittävästä poistumisesta rakenteista ennen tiiviiden pinnoitteiden asentamista.

VOC:it (Volatile Organic Compound) eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet ovat kaasuja, joiden yhteisvaikutuksen epäillään aiheuttavan terveyshaittaa. Näiden päästökaasujen lähteitä ovat muun muassa mikrobikasvustot ja rakennusmateriaalit sekä kosteuden rakennusmateriaaleissa aiheuttamat kemialliset reaktiot.2)

Liian kosteuspitoisille alustoille pinnoitteita asennettaessa riski tilojen käytön aikaisille VOC-päästöille kasvaa.

Edellytys sisäilmaongelmien välttämiselle on varmistaa jo rakennusvaiheessa betonirakenteen riittävä kuivuminen kosteusmittauksilla. Näin rakenteisiin ei jää ylimääräistä kosteutta ja voidaan turvallisesti edetä pintamateriaalien asentamiseen. Liian aikaisin ja liian kostealle pohjalle asennetut pintamateriaalit estävät rakenteita kuivumasta riittävästi.

Materiaalivauriot

Sisäilmaongelmien lisäksi liiallinen rakennekosteus voi aiheuttaa pintamateriaalien vaurioitumista. Esimerkiksi parkettilattia voi rakoilla tai väri muuttua. Maalipinnat voivat kupruilla. Lattialaatoitukset voivat irrota alustastaan lattiabetonin kuivumiskutistuman vuoksi. Nämä ongelmat voidaan estää huolellisesti suunnitelluilla kosteudenhallintatoimenpiteillä ja kosteusmittauksilla rakennusprojektin edetessä.

Kosteuden raja-arvoja betonin päällystämiselle

Kosteusmittaukset ovat tärkeä toimenpide rakennusprojektin edetessä.

”Kosteudenhallinnasta vastaavan rakennusvaiheen vastuuhenkilön on huolehdittava siitä, että rakenteissa olevan kosteuden ja rakennuskosteuden kuivumisaste mahdollistaa rakenteiden peittämisen kuivumista hidastavalla ainekerroksella, pinnoitteella tai rakenteella vaurioita aiheuttamatta. Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on huolehdittava kosteusmittauksin rakenteiden asianmukaisesta kosteuspitoisuudesta seuraavaan työvaiheeseen siirtymistä varten.” – Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 24.11.2017 3)

Betonirakenteiden päällystämiselle on annettu tarkat ohjeet kosteuden suhteen. Määriteltyjä raja-arvoja noudattamalla varmistetaan, ettei betonin kosteus asennettavan pinnoitteen alla nouse liian korkeaksi. Toisin sanoen varmistetaan, että pinnoitteen läpi poistuu vähintään yhtä nopeasti kosteutta kuin alapuolelta nousee tilalle. Pinnoitemateriaalivalmistajan ohjeita on aina noudatettava.

Esimerkkejä alustan kosteuden raja-arvoista eri materiaaleilla päällystettäessä

(Lähde: SisäRYL2013 -julkaisun mukaan)

PäällystemateriaaliBetonin RH(%) arviointisyvyydellä ABetonin ja/tai tasoitteen RH(%) pinnassa ja syvyydellä 0,4xA
Muovi, linoleumi- ja kumimatot85
Korkkilaatat8575
Muovi-, linoleumi- ja kumilaatat90
Mosaiikkiparketti8575
Kerrokselliseksi asennettava (kelluva) lautaparketti ja alusmateriaali8575
Alustaan liimattava lautaparketti8575

Lähde: Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet. Lisäksi valmistajan ohjeita aina noudatettava!

Betonin kuivuminen uudisrakennuksessa

Kuivumisolosuhteet (ilman lämpötila ja suhteellinen ilmankosteus) vaikuttavat kuivumisaikaan. Lämmityskauden ulkopuolella pelkkä tuuletus ei välttämättä riitä, vaan tilaan voidaan tarvita koneellista kosteudenpoistoa. Liian tehokasta kuivausta tulee varoa betonissa tapahtuvien muodonmuutosten välttämiseksi. Betonin kuivumista hidastaa myös mahdollinen kastuminen betonityön jälkeen. Kuten muidenkin rakennusosien ja rakennusmateriaalien suhteen, on betonivalu hyvä suojata kastumiselta.

Uudisrakennuksen muut sisätyöt (esimerkiksi seinien tasoitus- ja maalaustyöt) nostavat sisäilman kosteutta, mikä puolestaan voi hidastaa lattiabetonin kuivumista oleellisestikin. Lattian tasoittaminen pidentää betonin kuivumisaikaa helposti 1-2 viikolla. Vaikka itse tasoite kuivuisikin melko nopeasti, tasoitteesta imeytyy vettä alla olevaan betoniin nostaen sen kosteuspitoisuutta. Mikäli tasoittaminen on tarpeen, betonilattian kosteus tulisi mitata myös tasoituksen jälkeen.

Tavaroiden varastointi betonin päällä hidastaa kuivumista, sillä kosteus ei pääse poistumaan rakenteista vapaasti. Suoraan betonilattian päällä varastointi voi myös vaurioittaa herkkiä materiaaleja.

RT-ohjeet ja sertifioitu kosteusmittaaja

Kosteusriskien eliminoimiseksi kosteusmittaukset kannattaa jättää ammattilaisen vastuulle. Sertifioitu kosteusmittaaja saa luotettavat tulokset noudattamalla RT-ohjekorttia 103333 Betonin suhteellisen kosteuden mittaus.

Muistilista uudisrakennuskohteeseen

  1. Suojaa betonivalu kastumiselta
  2. Nopeuta tarvittaessa betonin kuivumista muuttamalla olosuhteita suotuisaksi
    (lämpötila, tuuletus, koneellinen kosteudenpoisto)
  3. Varmista kosteusmittauksin, että pintamateriaalit asennetaan riittävän kuivalle betonille
  4. Käytä luotettavia kosteusmittausmenetelmiä ja sertifioitua kosteudenmittaaja
  5. Vastuullisella ja ammattitaitoisella rakentamisella sekä kosteudenhallinnalla varmistetaan hyvä sisäilma ja pintamateriaalien kestävyys vuosikymmeniksi eteenpäin.

kosteusmittaus FI ei vastaa muiden tahojen tekemistä toimenpiteistä. Tekstissä kerrotut ohjeet ovat yleisluontoisia ja perustuvat kirjoitushetken tietoon ja määräyksiin. Kunkin rakennuskohteen vastuuhenkilön on aina varmistettava kyseiseen kohteeseen sovellettavat säädökset sekä ohjeistus viranomaisilta, laite- ja materiaalivalmistajilta.

***

Lähteet:

1) Hengitysliitto ry:n www-sivusto: https://www.hengitysliitto.fi/fi/sisailma/kosteus-ja-homevauriot/nain-homevaurio-syntyy, luettu 13.12.2017

2) Hengitysliitto ry:n www-sivusto: https://www.hengitysliitto.fi/fi/sisailma/sisailma-asiat-sisailmaongelmat/kaasumaiset-epapuhtaudet/voc-yhdisteet, luettu 13.12.2017

3) Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 24.11.2017 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170782, luettu 15.12.2017


Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

1. Soveltamisala
Näitä toimitusehtoja sovelletaan Puudelicatessenin (y-tunnus 1853854-6, jäljempänä “myyjä”) ja kuluttaja-asiakkaiden (jäljempänä “tilaaja”) välisessä tämän verkkosivuston kautta tapahtuvassa kaupankäynnissä.
Sopimusehtojen lisäksi kaupankäyntiin sovelletaan Suomen lakia ja kuluttajaviranomaisen ohjeistusta.

2. Myyjän yhteystiedot
Puudelicatessen Oy
Tammiston Kauppatie 18
01510 Vantaa
asiakaspalvelu@puudelicatessen.fi
+358207303660

3. Sopimuksen syntyminen
Sopimus myyjän ja tilaajan välillä on syntynyt kun ostaja on maksanut ostoskoriin keräämänsä tuotteet ja vastaanottanut tilausvahvistuksen. Tilaajalla on velvollisuus tarkistaa tilausvahvistuksessa olevien tietojen oikeellisuus.
Myyjällä on oikeus perua kauppa ennen toimitusta, mikäli myyjä epäilee tilaajan väärinkäytöstä. Tilaajan on toimittava vilpittömästi ja ilmoitettava myyjälle ennen tilausta, mikäli epäilee tuotetietojen olevan virheellisiä. Myyjällä on oikeus perua kauppa myös mikäli tuotetidoissa, esimerkiksi hinnassa, on ollut niin oleellinen virhe, että tilaajan olisi tullut tilausta tehdessään ymmärtää annettu tieto virheelliseksi.
Checkout maksuehdot

4. Myytävät tuotteet
Myytävistä tuotteista on pyritty antamaan sivuilla kaikki oleellinen ja oikea tieto ostopäätöksen tekemistä varten. Mikäli olet epävarma tuotteen soveltuvuudesta tarpeeseesi, varmista meiltä tuotteen sopivuus ennen tilausta.
Puumateriaalin luonteen vuoksi täysin tyhjentävää kuvausta esim. parkettilattian tai listan ulkonäöstä on mahdotonta antaa. Puu on luonnontuote, joten jokainen kappale on uniikki. Jotkin tuotteen ominaisuudet, esimerkiksi parkettilaudan pituus tai leveys, saattavat hieman poiketa ilmoitetusta. Näissä tapauksissa asiakkaaseen pyritään olemaan yhteydessä ennen toimitusta ja varmistamaan tuotteen sopivuus asiakkaan tarpeeseen.
Tuotteiden laadussa noudatetaan Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset SisäRYL2013 normeja.
Tuotevalikoima ja tuotteiden hinnat voimassa toistaiseksi ja niitä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

5. Toimitusaika
Tuotteet pyritään toimittamaan tilaajalle mahdollisimman pian tilauksen tapahduttua valitun toimitustavan ilmoitetun toimitusajan puitteissa. Osa tuotteista on valmistetaan tilauksesta, jolloin toimitusaika voi olla pidempi. Mikäli myyjä arvioi toimitusajan ylittävän neljä viikkoa, ilmoitetaan tästä tilaajalle erikseen.

6. Toimitukset
Toimitukset tapahtuvat pääosin rahtikuljetuksina tai Postin pakettipalveluna kuorma-autolla tilaajan ilmoittamaan osoitteeseen. Kuljetusliike purkaa lastin kuorma-autosta, minkä jälkeiset tavaran siirrot ovat tilaajan vastuulla. Tilaaja on velvollinen ilmoittamaan myyjälle puhelinnumeronsa toimitusajankohdan sopimista varten. Tilaaja on velvollinen vastaanottamaan tuotteet sovittuna ajankohtana (pääasiallisesti tuotteita toimitetaan vain virka-aikana). Toimitamme tuotteita ainoastaan Manner-Suomen alueelle. Kohteeseen on päästävä kuorma-autolla.
Tilaajalla on velvollisuus tarkistaa tuotteiden kunto ja tehdä mahdollisista vaurioista välittömästi merkintä rahtikirjaan sekä ilmoitus myyjälle.

7. Peruutusoikeus ja palautukset
Tilaajalla on kuluttajansuojalain mukainen 14 vuorokauden peruutusoikeus tavaroiden vastaanottamisesta lukien. Peruutuksesta on toimitettava kirjallinen peruutusilmoitus myyjälle viipymättä (kuitenkin 14 vuorokauden kuluessa).
Peruutus-/palautusoikeus ei koske räätälöityjä tuotteita, kuten mittaan sahatut tai tilauksesta pintakäsitellyt tuotteet.
Peruutus-/palautusoikeus ei koske myymälässä tehtyjä tilauksia eikä yritysasiakkaita.
Mikäli toimitus tapahtuu noutopisteeseen, lähetystä ei saa jättää noutamatta. Palautettava tuote on otettava vastaan ja lähetettävä takaisin Puudelicatessenin antaman ohjeen mukaisesti. Noutamatta jätettyjen Puudelicatessenille ohjeen vastaisesti palautuneiden lähetysten käsittely- ja varastoonpalautuskustannuksista vastaa tilaaja.
Ellei muuta kirjallisesti sovita, palautusrahdin kuljettaa Shipit. Palautuksen kuljetuskustannukset maksaa tilaaja. Yhden parkettilavan (10 – 1000 kg) palautusrahti maksaa noin 150 €.
Koska puu on herkkää kosteudelle, on tilaaja velvollinen säilyttämään tuotteita kuivassa ja lämpimässä myyjän ohjeiden mukaisesti palautukseen asti. Tilaaja on velvollinen pakkaamaan palautettavat tuotteet asianmukaisesti.

8 Takuu
Myymillämme valmiilla tuotteilla, kuten lautaparketeilla, on tuotekuvauksessa ilmoitettu valmistajan myöntämä takuu. Takuu ei kata normaalista kulumisesta, virheellisestä säilytyksestä, asennuksesta, käytöstä, hoidosta tai korjausyrityksistä syntyneitä vahinkoja. Tuotteen valmistajien takuuehtoja sovelletaan ja ne toimitetaan tuotteen mukana tai pyyynnöstä sähköisesti. Takuun voimassaolo edellyttää tarkkaa asennus- ja hoito-ohjeiden noudattamista erityisesti lämpötila- ja kosteusolosuhteiden osalta.
Rakennustarvikkeilla (liimat, lakat, listat jne.) ei tuotteiden luonteen vuoksi ole takuuta. Ongelmatilanteet ratkaistaan tapauskohtaisesti sen mukaan, mikä on tuotteen tyyppi, käyttötarkoitus, käyttö- ja asennustapa, ikä jne. seikat huomioiden kohtuullista.
Virhetilanteissa ota yhteys myyjään toimenpiteiden sopimiseksi.
Myyjällä on oikeus korjata tai korjauttaa kolmannen osapuolen toimesta virheellinen tuote parhaaksi katsomallaan tavalla. Mahdollinen korjaustoimenpide ei pidennä alkuperäistä takuuaikaa.

Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio

Rekisterinpitäjä
Puudelicatessen Oy
Y-tunnus: 1853854-6
osoite: Tammiston Kauppatie 18, 01510 Vantaa
p. +358207303660
sähköposti: asiakaspalvelu@puudelicatessen.fi

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö
Teemu Pursiainen
p. +358207303660
sähköposti: asiakaspalvelu@puudelicatessen.fi

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

-Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn
-Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde
-Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen asiakassuhteeseen
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen velvoitteden
suorittamiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietojen luovuttaminen
Henkilötietoja luovutetaan rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen velvoitteden
suorittamisen edelyttämässä laajuudessa.
-Tavarantoimittajille ja rahdinkuljettajille materiaalitoimituksia sekä materiaalitakuita varten
-Tilitoimistolle kirjanpidon edellyttämässä laajuudessa
-Aliurakoitsijoille työsuoritusten edellyttämässä laajuudessa

Henkilötietojen siirto EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Suosimme sellaisia palveluntarjoajia, joiden palvelimet sijaitsevat EU-alueella. Käytämme toiminnassamme kuitenkin myös sellaisia hyvämaineisia ja luotettavia ulkopuolisia palveluntarjoajia, joiden palvelimet sijaitsevat EU:n ulkopuolella, jolloin tietoja siirretään rajatusti myös EU:n / ETA:n ulkopuolelle.EU:n / ETA:n ulkopuolelle siirrettäessä siirto tapahtuu EU-U.S. Privacy Shield -järjestelyllä, käyttäen EU-komission mallisopimuslausekkeita tai muuta lainsäädännön sallimaa siirtomekanismia. Huolehdimme tällöin muun muassa sopimuksin siitä, että tietojesi luottamuksellisuus säilyy ja että tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti.

Henkilötietojen suojaus
Henkilötietoja sisältävät fyysiset dokumentit säilytetään lukituissa tiloissa. Tiedostot
salasanasuojatulla palvelimella.

Tietojen säilytysaika
Tarpeettomat henkilötiedot poistetaan rekisteristä puolivuosittain.
Tiedot tilauksista säilytetään takuuajan ja kirjanpidon edellyttämä aika, vähintään kuusi (6) vuotta.

Profilointi
Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos
käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan.
Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla
tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos
a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn
ole muuta laillista perustetta; tai
c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos
a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan
niiden käytön rajoittamista; tai
c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta
rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Vastustamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin
tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.
Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi
osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää
rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi,
esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa
vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien
profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän
vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset
tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva
tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot,
että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen
liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön
sähköpostitse osoitteeseen myynti@lattia-asennus.fi tai postitse osoitteeseen Kotikyläntie 10 .

Evästeet

Käytämme evästeitä:

- verkkosivujen käytön sujuvoittamiseen
- henkilökohtaisten asetusten tallentamiseen (esim. ostoskori)
- mainosten kohdentamiseen
- käyttäjän tunnistamiseen
- tilastotietointiin ja markkinoinnin seurantaan

Käyttämällä internetsivustoamme hyväksyt evästeiden käytön.

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit